العودة   منتديات دريم بوكس > الأجهزة وعالم الفضائيات > دريم بوكس - Dreambox > Emus+Plugins+Keys+Skin

Emus+Plugins+Keys+Skin جميع الملحقات والإضافات المساعدة لـ دريم بوكس و أجهزة VU+

  1  
samehfr

كود:

كود:
Package: curlftpfs
Version: 0.9.2-r0
Filename: curlftpfs_0.9.2-r0_mips32el.ipk
Size: 20460
MD5Sum: e64f8869073e80c491b8cf6d449aa96c
Description: This is a filesystem client based on the FTP File Transfer Protocol using FUSE.
 This is a filesystem client based on the FTP File Transfer Protocol using
 FUSE.
Section: console/network
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: curlftpfs
Homepage: http://curlftpfs.sourceforge.net/
Depends: libfuse2 (>= 2.8.6), libcurl4 (>= 7.24.0), libglib-2.0-0 (>= 2.30.3), libc6 (>= 2.13)
Source: http://downloads.sourceforge.net/curlftpfs/curlftpfs-0.9.2.tar.gz

Package: djmount
Version: 0.71-r13
Filename: djmount_0.71-r13_mips32el.ipk
Size: 39102
MD5Sum: a454bcf268396a79afbdcf2172d77cb4
Description: mount UPnP server content as a linux filesystem
Section: base
Priority: optional
Maintainer: OpenEmbedded Team <openembedded-devel@lists.openembedded.org>
License: GPL
Architecture: mips32el
OE: djmount
Homepage: http://djmount.sourceforge.net/
Depends: update-rc.d, libupnp3 (>= 1.6.5), libfuse2 (>= 2.8.1), libc6 (>= 2.10)
Source: file://djmount-0.71

Package: fping
Version: 2.3+2.4b2to-r0
Filename: fping_2.3+2.4b2to-r0_mips32el.ipk
Size: 11876
MD5Sum: a33c28d80662612d4e6b7e813a435bef
Description: fping version 2.3+2.4b2to-r0
 Fast, scriptable ping
Section: base
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: Stanford
Architecture: mips32el
OE: fping
Homepage: unknown
Depends: libc6 (>= 2.13)
Source: http://fping.sourceforge.net/download/fping.tar.gz file://sourceforge-truckload.patch;patch=1

Package: geminicccaminfo
Version: 1.02-r1
Filename: geminicccaminfo_1.02-r1_mips32el.ipk
Size: 11102
MD5Sum: fa69e10ebedd729d3297d9309477ce31
Description: Infos over you CCcam
 Infos over you CCcam
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminicccaminfo
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Source: file://geminicccaminfo-1.02

Package: geminidirsync
Version: 0.20-r2
Filename: geminidirsync_0.20-r2_mips32el.ipk
Size: 23760
MD5Sum: 4816f0cb1c5ceeb7941712a246bddfc9
Description: synchronize folders
 synchronize folders
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminidirsync
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: rsync, libdbus-1-3 (>= 1.4.16), geminiplugin, libgemini0 (>= 0.1), libc6 (>= 2.13), libglib-2.0-0 (>= 2.30.3)
Source: file://geminidirsync-0.20

Package: geminidreamlpd
Version: 0.8-r2
Filename: geminidreamlpd_0.8-r2_mips32el.ipk
Size: 6196
MD5Sum: 92a5c44ab9c454d8d72517a1e4b76011
Description: Printerdaemon for Gemini-Project
 Printerdaemon for Gemini-Project
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: geminidreamlpd
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: geminiplugin, update-rc.d, kernel-module-usblp, libc6 (>= 2.13)
Source: file://geminidreamlpd-0.8

Package: geminidreamnetcast
Version: 0.20-r5
Filename: geminidreamnetcast_0.20-r5_mips32el.ipk
Size: 43066
MD5Sum: ecedc72fc2507e8af2da116eec652642
Description: listen to Internet radio on your Dreambox
 listen to Internet radio on your Dreambox
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminidreamnetcast
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Source: file://geminidreamnetcast-0.20

Package: geminiftpfs
Version: 0.11-r1
Filename: geminiftpfs_0.11-r1_mips32el.ipk
Size: 10050
MD5Sum: 589849cd0ec18a17b92fbbc21fad1b69
Description: mount a FTP-Server
 mount a FTP-Server
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminiftpfs
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: curlftpfs, geminiplugin, kernel-module-fuse, update-rc.d
Source: file://geminiftpfs-0.11

Package: geminigweather
Version: 0.14-r2
Filename: geminigweather_0.14-r2_mips32el.ipk
Size: 20542
MD5Sum: 46c12e60945a0c113b07a0fdc3996f52
Description: weather plugin based on Google-Data
 weather plugin based on Google-Data
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminigweather
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), libxml2 (>= 2.7.8), libc6 (>= 2.13), libcurl4 (>= 7.24.0), libgemini0 (>= 0.1), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847)
Source: file://geminigweather-0.14

Package: geminihttpd
Version: 1.0-r2
Filename: geminihttpd_1.0-r2_mips32el.ipk
Size: 43146
MD5Sum: 9daf26d935be9097085e6a4b41389347
Description: Simple Http-Server
 Simple Http-Server
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminihttpd
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: update-rc.d, libc6 (>= 2.13)
Source: file://geminihttpd-1.0

Package: geminiical
Version: 0.36-r0
Filename: geminiical_0.36-r0_mips32el.ipk
Size: 139312
MD5Sum: 94f64077f89f737efa0879f863730931
Description: calendar and contact plugin by Gemini-Team
 calendar and contact plugin by Gemini-Team
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminiical
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), update-rc.d, libxml2 (>= 2.7.8), libdbus-1-3 (>= 1.4.16), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847), libgemini0 (>= 0.1), libc6 (>= 2.13)
Source: file://geminiical-0.36

Package: geminiinadyn
Version: 1.0-r1
Filename: geminiinadyn_1.0-r1_mips32el.ipk
Size: 24530
MD5Sum: 6e05cdf03ebe85057ebb9eb7f66f7720
Description: Simple Dynamic DNS client
 Simple Dynamic DNS client
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminiinadyn
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: update-rc.d, libc6 (>= 2.13)
Source: file://geminiinadyn-1.0

Package: geminijabber
Version: 0.23-r5
Filename: geminijabber_0.23-r5_mips32el.ipk
Size: 50364
MD5Sum: 5d079dfad34ffa9d450149abfad5c30a
Description: simple xmpp chat client
 simple xmpp chat client
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminijabber
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), libc6 (>= 2.13), update-rc.d, libxml2 (>= 2.7.8), libdbus-1-3 (>= 1.4.16), libloudmouth-1-0 (>= 1.4.3), libgemini0 (>= 0.1), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847), libglib-2.0-0 (>= 2.30.3)
Source: file://geminijabber-0.23

Package: geminijukebox
Version: 0.15-r4
Filename: geminijukebox_0.15-r4_mips32el.ipk
Size: 35312
MD5Sum: b485f11a19be886d5ecd45b6faa9a070
Description: play MP3, FLAC, OGG and WAV Files
 play MP3, FLAC, OGG and WAV Files
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminijukebox
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: geminiplugin
Source: file://geminijukebox-0.15

Package: geminimailcheck
Version: 0.15-r2
Filename: geminimailcheck_0.15-r2_mips32el.ipk
Size: 41264
MD5Sum: 1892e79dbf20bed2de6cb5e2a1a52791
Description: check for new emails
 check for new emails
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: geminimailcheck
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), update-rc.d, libxml2 (>= 2.7.8), libdbus-1-3 (>= 1.4.16), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847), libssl0.9.8 (>= 0.9.8w), libc6 (>= 2.13)
Source: file://geminimailcheck-0.15

Package: geminimiaubouncer
Version: 0.20-r2
Filename: geminimiaubouncer_0.20-r2_mips32el.ipk
Size: 11324
MD5Sum: bf22764748a11f816343253b5ff5f9ab
Description: irc-bouncer (working as proxy)
 irc-bouncer (working as proxy)
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminimiaubouncer
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: miau
Source: file://geminimiaubouncer-0.20

Package: gemininetcastwebif
Version: 0.22-r6
Filename: gemininetcastwebif_0.22-r6_mips32el.ipk
Size: 68440
MD5Sum: a619d39c7f770bbd04691f544ab9a903
Description: DreamNetcast webif for Gemini-Project
 DreamNetcast webif for Gemini-Project
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: gemininetcastwebif
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: geminiplugin, enigma2-plugin-extensions-webinterface
Replaces: gemininetcastwebif
Source: file://gemininetcastwebif-0.22

Package: gemininetscan
Version: 0.15-r4
Filename: gemininetscan_0.15-r4_mips32el.ipk
Size: 104844
MD5Sum: 611e08e3ea24de2c62ce4fada17d3820
Description: searches the network
 searches the network
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: gemininetscan
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847), libc6 (>= 2.13), libxml2 (>= 2.7.8), fping, libavahi-client3 (>= 0.6.31), geminiplugin, libcurl4 (>= 7.24.0), libavahi-common3 (>= 0.6.31)
Source: file://gemininetscan-0.15

Package: gemininfs
Version: 1.0-r5
Filename: gemininfs_1.0-r5_mips32el.ipk
Size: 11684
MD5Sum: ee39af66ab01a05632a6e4e84c3e1343
Description: NFS-Server for your Dreambox
 NFS-Server for your Dreambox
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: gemininfs
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: geminiplugin, kernel-module-nfsd, portmap, nfs-utils
Source: file://gemininfs-1.0

Package: geminiopenvpn
Version: 0.11-r2
Filename: geminiopenvpn_0.11-r2_mips32el.ipk
Size: 9598
MD5Sum: e33116163cf2ca1f05fed5b9d96c8fa0
Description: Open VPN for your Dreambox
 Open VPN for your Dreambox
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: geminiopenvpn
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: geminiplugin, update-rc.d, kernel-module-tun, openvpn
Source: file://geminiopenvpn-0.11

Package: geminipdf
Version: 0.13-r3
Filename: geminipdf_0.13-r3_mips32el.ipk
Size: 1133842
MD5Sum: 89785b1cdd1df85bd11b9aa75b42995d
Description: show pdf-files
 show pdf-files
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: geminipdf
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), libpoppler13 (>= 0.16.7), libpng12-0 (>= 1.2.49), libdbus-1-3 (>= 1.4.16), libc6 (>= 2.13), libgemini0 (>= 0.1), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847)
Source: file://geminipdf-0.13

Package: geminiplugin
Version: 0.53-r14
Filename: geminiplugin_0.53-r14_mips32el.ipk
Size: 1077394
MD5Sum: b8fd15991a665f56415232c3eecef991
Description: BluePanel for Enigma2
 BluePanel for Enigma2
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminiplugin
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: aio-grab, libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), libmad0 (>= 0.15.1b), libpng12-0 (>= 1.2.49), libdbus-1-3 (>= 1.4.16), libz1 (>= 1.2.6), enigma2, libvorbisidec1 (>= 20120314), ntfs-3g, libgemini0 (>= 0.1), libgcrypt11 (>= 1.5.0), e2fsprogs-tune2fs, libssl0.9.8 (>= 0.9.8w), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847), libjpeg8 (>= 8c), smartmontools, libid3tag0 (>= 0.15.1b), libcrypto0.9.8 (>= 0.9.8w), libcap2 (>= 2.22), libcddb (>= 1.3.2), kernel-module-fuse, libc6 (>= 2.13), libgpg-error0 (>= 1.10), libcdio12 (>= 0.82), geminitools, libcurl4 (>= 7.24.0), libgnutls26 (>= 2.12.17), libtasn1-3 (>= 2.11), libflac8 (>= 1.2.1), geminiset
Source: file://geminiplugin-0.53

Package: geminipptpvpn
Version: 0.14-r0
Filename: geminipptpvpn_0.14-r0_mips32el.ipk
Size: 21426
MD5Sum: e2e3079605595884a51c3c3f4d004e30
Description: PPTP-VPN for your Dreambox
 PPTP-VPN for your Dreambox
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminipptpvpn
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: kernel-module-ppp-deflate, kernel-module-ppp-generic, kernel-module-slhc, kernel-module-sha1-generic, kernel-module-crc-ccitt, geminiplugin, pptp-linux, poptop, kernel-module-ppp-async, kernel-module-ppp-mppe, kernel-module-arc4
Source: file://geminipptpvpn-0.14

Package: geminiqtcolorcode
Version: 0.12-r1
Filename: geminiqtcolorcode_0.12-r1_mips32el.ipk
Size: 224244
MD5Sum: 11ecbcbd22ef9b36ccc000e06e6bae3c
Description: a masterminde clone for your Dreambox
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqtcolorcode
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqtcore
Version: 4.7.4-r12
Filename: geminiqtcore_4.7.4-r12_mips32el.ipk
Size: 11428160
MD5Sum: 73474852ee4e9fe93b10ab3e1371e620
Description: libQtCore, libQtGui, libQtNetwork, libQtSvg, libQtXml, fonts,...
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqtcore
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.38-r2)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqteasypaint
Version: 0.10-r6
Filename: geminiqteasypaint_0.10-r6_mips32el.ipk
Size: 76964
MD5Sum: 3f1b9bddd3f6cdc718c8523416888902
Description: EasyPaint for your Dreambox
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqteasypaint
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqteditor
Version: 0.13-r3
Filename: geminiqteditor_0.13-r3_mips32el.ipk
Size: 58418
MD5Sum: dc858fb5998aeea52ff5b8d43b0aae4f
Description: Editor for your Dreambox
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqteditor
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqtlang-de
Version: 0.10-r0
Filename: geminiqtlang-de_0.10-r0_all.ipk
Size: 77230
MD5Sum: 90cbbbfe738d5d82ae335f830a01ca4c
Description: Qt translation de
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: all
OE: geminiqtlang-de
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4)
Source: http://www.i-have-a-dreambox.com

Package: geminiqtlang-nl
Version: 0.10-r0
Filename: geminiqtlang-nl_0.10-r0_all.ipk
Size: 39142
MD5Sum: b8675439d602ffb4078721bb1655f314
Description: Qt translation nl
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: all
OE: geminiqtlang-nl
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4)
Source: http://www.i-have-a-dreambox.com

Package: geminiqtlibpoppler
Version: 3.4.0-r1
Filename: geminiqtlibpoppler_3.4.0-r1_mips32el.ipk
Size: 106778
MD5Sum: 12343ab0e7372f596a8ce611f91be672
Description: libpoppler-qt for your Dreambox
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqtlibpoppler
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: libpoppler13, geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4-r5)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqtlibsql
Version: 4.7.4-r1
Filename: geminiqtlibsql_4.7.4-r1_mips32el.ipk
Size: 87108
MD5Sum: e0bd4d2e752a24d8e8200e3e5c17b2df
Description: libQtSql
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqtlibsql
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4-r5)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqtlibtest
Version: 4.7.4-r1
Filename: geminiqtlibtest_4.7.4-r1_mips32el.ipk
Size: 56978
MD5Sum: a33f2bedeee24ee396d4bdbcb63914c7
Description: libQtTest
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqtlibtest
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4-r5)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqtpairs
Version: 0.10-r2
Filename: geminiqtpairs_0.10-r2_mips32el.ipk
Size: 255356
MD5Sum: 50a4360ab042226fce145a7736c8c327
Description: Pairs for your Dreambox
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqtpairs
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqtpatience
Version: 0.10-r4
Filename: geminiqtpatience_0.10-r4_mips32el.ipk
Size: 284584
MD5Sum: 786d640c050d674c2bab9763a9540ec5
Description: Patience for your Dreambox
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqtpatience
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqtpdfviewer
Version: 0.10-r7
Filename: geminiqtpdfviewer_0.10-r7_mips32el.ipk
Size: 38578
MD5Sum: 0caeae5622e1a48ae53e3305de8366fd
Description: PDFViewer for your Dreambox
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqtpdfviewer
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4-r5), geminiqtlibtest, geminiqtlibsql, geminiqtlibpoppler, libfontconfig1, libpoppler13 (>= 0.16.7-r0)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqtqcheckers
Version: 0.13-r1
Filename: geminiqtqcheckers_0.13-r1_mips32el.ipk
Size: 58612
MD5Sum: 9c2e08b5e015a2ee98c5d5f1a3566399
Description: Checkers for your Dreambox
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqtqcheckers
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqtsudoku
Version: 0.10-r3
Filename: geminiqtsudoku_0.10-r3_mips32el.ipk
Size: 95566
MD5Sum: 8c62a841f47aed53e69d9fa0df07ed20
Description: Sudoku for your Dreambox
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqtsudoku
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqttetrix
Version: 0.12-r1
Filename: geminiqttetrix_0.12-r1_mips32el.ipk
Size: 18318
MD5Sum: a98ce11cee0ba8ea43c02e77d3c83a86
Description: a Tetris clone for your Dreambox
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqttetrix
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4)
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqtwebbrowser
Version: 0.16-r4
Filename: geminiqtwebbrowser_0.16-r4_mips32el.ipk
Size: 898746
MD5Sum: 87a77ee7a80f3205ecb5209e241f2d5f
Description: Webbrowser for your Dreambox
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqtwebbrowser
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4), geminiqtwebkit (>= 4.9.0-r3), gst-plugins-bad
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminiqtwebkit
Version: 4.9.0-r3
Filename: geminiqtwebkit_4.9.0-r3_mips32el.ipk
Size: 9401268
MD5Sum: a2eb277ddba3887d5f513d63aebb701a
Description: libQtWebkit
Section: extra
Priority: optional
Maintainer: Gemini Team
Architecture: mips32el
OE: geminiqtwebkit
Homepage: http://www.i-have-a-dreambox.com
Depends: geminiplugin (>= 0.34), geminiqtcore (>= 4.7.4-r5), libsqlite3-0
Source: ftp://www.unknown.com

Package: geminirezapp
Version: 1.1-r0
Filename: geminirezapp_1.1-r0_mips32el.ipk
Size: 9906
MD5Sum: fc88d47dab6e15ee37ee282e64c4fe47
Description: turn after x minutes back to a stadion
 turn after x minutes back to a stadion
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminirezapp
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Source: file://geminirezapp-1.1

Package: geminirssreader
Version: 1.2-r3
Filename: geminirssreader_1.2-r3_mips32el.ipk
Size: 18808
MD5Sum: c210ec91be327ccd19c536d99246bcf5
Description: Read RSS News
 Read RSS News
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminirssreader
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Source: file://geminirssreader-1.2

Package: geminisambaconfig
Version: 1.0-r2
Filename: geminisambaconfig_1.0-r2_mips32el.ipk
Size: 9346
MD5Sum: 87329a73e6bb7cdb140c28d846402528
Description: Configure your Samba-Server
 Configure your Samba-Server
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminisambaconfig
Homepage: unknown
Depends: geminiplugin, sambaserver
Source: file://geminisambaconfig-1.0

Package: geminisatconfig
Version: 0.17-r0
Filename: geminisatconfig_0.17-r0_mips32el.ipk
Size: 23824
MD5Sum: 0e7734a64a7586619fa6db827a0d9ec8
Description: Configure your satellites.xml
 Configure your satellites.xml
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminisatconfig
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), libxml2 (>= 2.7.8), libc6 (>= 2.13), libcurl4 (>= 7.24.0), libgemini0 (>= 0.1), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847)
Source: file://geminisatconfig-0.17

Package: geminiscreenshot
Version: 0.11-r1
Filename: geminiscreenshot_0.11-r1_mips32el.ipk
Size: 8246
MD5Sum: c36eb1adada7e73fa445d9de903e536d
Description: make a screenshot in /tmp
 make a screenshot in /tmp
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminiscreenshot
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Source: file://geminiscreenshot-0.11

Package: geminispinner
Version: 0.12-r4
Filename: geminispinner_0.12-r4_mips32el.ipk
Size: 121380
MD5Sum: a77d4abc188f8958b796690a28f5fdfa
Description: Setup Spinner for your Dreambox
 Setup Spinner for your Dreambox
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminispinner
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: update-rc.d
Source: file://geminispinner-0.12

Package: geminisr
Version: 0.12-r0
Filename: geminisr_0.12-r0_mips32el.ipk
Size: 61880
MD5Sum: d65fd6d6aa3858b1744ec5b978326646
Description: recording audio internet streams
 recording audio internet streams
Section: base
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminisr
Homepage: unknown
Depends: libgemini0 (>= 0.1), libmad0 (>= 0.15.1b), libdbus-1-3 (>= 1.4.16), libc6 (>= 2.13)
Source: file://geminisr-0.12

Package: geminiterm
Version: 0.11-r1
Filename: geminiterm_0.11-r1_mips32el.ipk
Size: 88712
MD5Sum: 63fbdf61971fcba470767d4188fb9e45
Description: terminal emulator for enigma
 terminal emulator for enigma
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminiterm
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: geminiplugin, libfreetype6 (>= 2.4.8), libc6 (>= 2.13)
Source: file://geminiterm-0.11

Package: geminitools
Version: 0.32-r0
Filename: geminitools_0.32-r0_mips32el.ipk
Size: 16032
MD5Sum: 1ab48972d702bfa9c98500f326345ff0
Description: Gemini-Tools for Gemini-Project
 Gemini-Tools for Gemini-Project
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminitools
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), update-rc.d, libdbus-1-3 (>= 1.4.16), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847), libgemini0 (>= 0.1), libc6 (>= 2.13)
Source: file://geminitools-0.32

Package: geminitwitter
Version: 0.18-r2
Filename: geminitwitter_0.18-r2_mips32el.ipk
Size: 56096
MD5Sum: ce148227e389c05e5e642388ab7ccd72
Description: twitter plugin (microblogging service)
 twitter plugin (microblogging service)
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: geminitwitter
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), libpng12-0 (>= 1.2.49), libtwitcurl0 (>= 2.0), update-rc.d, libxml2 (>= 2.7.8), libdbus-1-3 (>= 1.4.16), libc6 (>= 2.13), libgif4 (>= 4.1.6), libcurl4 (>= 7.24.0), libgemini0 (>= 0.1), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847), libjpeg8 (>= 8c)
Source: file://geminitwitter-0.18

Package: geminiupnpc
Version: 1.2-r0
Filename: geminiupnpc_1.2-r0_mips32el.ipk
Size: 9666
MD5Sum: 256b6a56edfadeb317b49596c95e73b3
Description: Connect to a Upnp-Server
 Connect to a Upnp-Server
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: geminiupnpc
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: djmount
Source: file://geminiupnpc-1.2

Package: geminiuseraddon
Version: 0.11-r0
Filename: geminiuseraddon_0.11-r0_mips32el.ipk
Size: 10424
MD5Sum: 546ce9f328a863648dda855f9eb51052
Description: UserAddons for your Dreambox
 UserAddons for your Dreambox
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminiuseraddon
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Source: file://geminiuseraddon-0.11

Package: geminivdesktop
Version: 0.11-r0
Filename: geminivdesktop_0.11-r0_mips32el.ipk
Size: 5830
MD5Sum: d786bdc746aca996cb002b3a8455d1db
Description: Virtual Desktop for your Dreambox
 Virtual Desktop for your Dreambox
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminivdesktop
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: geminiplugin
Source: file://geminivdesktop-0.11

Package: geminiwatch
Version: 0.11-r1
Filename: geminiwatch_0.11-r1_mips32el.ipk
Size: 10798
MD5Sum: fff94a8f9ec3d7e5f2437545f10f4a1d
Description: permanent clock
 permanent clock
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminiwatch
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Source: file://geminiwatch-0.11

Package: geminiwebcam
Version: 1.0-r3
Filename: geminiwebcam_1.0-r3_mips32el.ipk
Size: 41338
MD5Sum: 079728fb7071f93b4066016bacbb0370
Description: Web Cams over the World
 Web Cams over the World
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminiwebcam
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Source: file://geminiwebcam-1.0

Package: geminiwebdav
Version: 0.12-r0
Filename: geminiwebdav_0.12-r0_mips32el.ipk
Size: 9732
MD5Sum: a1c34bd7d1e2537f827c5ddac152bd01
Description: Connecting to a internet-folder via HTTP(S)
 Connecting to a internet-folder via HTTP(S)
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: Proprietary
Architecture: mips32el
OE: geminiwebdav
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: wdfs, geminiplugin
Source: file://geminiwebdav-0.12

Package: libcddb
Version: 1.3.2-r2
Filename: libcddb_1.3.2-r2_mips32el.ipk
Size: 32376
MD5Sum: 2af42732c7cf2e96a6b4448c51ff9629
Description: A library for accessing a CDDB server
 A library for accessing a CDDB server
Section: libs
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: LGPLv2+
Architecture: mips32el
OE: libcddb
Homepage: http://libcddb.sourceforge.net
Depends: libcdio12 (>= 0.82), libc6 (>= 2.13)
Source: http://downloads.sourceforge.net/libcddb/libcddb-1.3.2.tar.bz2

Package: libcheck0
Version: 0.9.5-r2
Filename: libcheck0_0.9.5-r2_mips32el.ipk
Size: 12840
MD5Sum: 778741ef00d5f254e9749cb1cffff316
Description: check version 0.9.5-r2
 a unit test framework for C
Section: devel
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: LGPLv2.1
Architecture: mips32el
OE: check
Homepage: unknown
Depends: libc6 (>= 2.13)
Source: http://downloads.sourceforge.net/check/check-0.9.5.tar.gz file://configure_fix.patch file://check-m4-am-path-check-use-quadrigraphs-in-macro-names-to-unbreak-autoconf.patch

Package: libevent
Version: 2.0.16-r1
Filename: libevent_2.0.16-r1_mips32el.ipk
Size: 227060
MD5Sum: 30feb1eb63c487b0bf87bf07c832e8a6
Description: An asynchronous event notification library
 An asynchronous event notification library
Section: libs
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: BSD
Architecture: mips32el
OE: libevent
Homepage: http://libevent.org/
Depends: libssl0.9.8 (>= 0.9.8w), libcrypto0.9.8 (>= 0.9.8w), libc6 (>= 2.13)
Source: http://github.com/downloads/libevent/libevent/libevent-2.0.16-stable.tar.gz file://libevent-2.0.16_fix_for_x32.patch

Package: libfuse2
Version: 2.8.6-r1
Filename: libfuse2_2.8.6-r1_mips32el.ipk
Size: 53360
MD5Sum: fa9496d56db4744ca056eb8d12818865
Description: fuse version 2.8.6-r1
 With FUSE it is possible to implement a fully functional filesystem in a
 userspace program
Section: libs
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: GPLv2&LGPLv2
Architecture: mips32el
OE: fuse
Homepage: http://fuse.sf.net
Depends: libc6 (>= 2.13)
Recommends: kernel-module-fuse"
Source: http://downloads.sourceforge.net/fuse/fuse-2.8.6.tar.gz file://define_GNU_SOURCE.patch file://gold-unversioned-symbol.patch

Package: libgemini0
Version: 0.1-r6
Filename: libgemini0_0.1-r6_mips32el.ipk
Size: 10284
MD5Sum: 2973fffe741ee999cdc8e7e829500a8a
Description: GeminiLib
 GeminiLib
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: libgemini
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: libc6 (>= 2.13)
Source: file://libgemini-0.1

Package: libloudmouth-1-0
Version: 1.4.3-r0
Filename: libloudmouth-1-0_1.4.3-r0_mips32el.ipk
Size: 41734
MD5Sum: 5c9245953cd11dd5517e1c5dc835fcbd
Description: loudmouth version 1.4.3-r0
 Loudmouth is a lightweight and easy-to-use C library for programming with
 the Jabber protocol.
Section: base
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: LGPLv2.1
Architecture: mips32el
OE: loudmouth
Homepage: http://www.loudmouth-project.org/
Depends: libssl0.9.8 (>= 0.9.8w), libglib-2.0-0 (>= 2.30.3), libcrypto0.9.8 (>= 0.9.8w), libc6 (>= 2.13)
Source: http://ftp.imendio.com/pub/imendio/loudmouth/src/loudmouth-1.4.3.tar.gz file://04-use-pkg-config-for-gnutls.patch

Package: libnfsidmap0
Version: 0.24-r0
Filename: libnfsidmap0_0.24-r0_mips32el.ipk
Size: 15018
MD5Sum: 7ec7e6cb8d0dc7b9e14e1a7bfc4f4956
Description: NFS id mapping library
 NFS id mapping library
Section: libs
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: BSD
Architecture: mips32el
OE: libnfsidmap
Homepage: http://www.citi.umich.edu/projects/nfsv4/linux/
Depends: libc6 (>= 2.13)
Source: http://www.citi.umich.edu/projects/nfsv4/linux/libnfsidmap/libnfsidmap-0.24.tar.gz file://fix-ac-prereq.patch

Package: libntfs-3g81
Version: 2011.4.12-r0
Filename: libntfs-3g81_2011.4.12-r0_mips32el.ipk
Size: 170372
MD5Sum: 9c19501ed0caf288f5b2554ed8a714ab
Description: ntfs-3g-ntfsprogs version 2011.4.12-r0
 The NTFS-3G driver is an open source, freely available NTFS driver for
 Linux with read and write support.
Section: base
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: GPLv2 & LGPLv2
Architecture: mips32el
OE: ntfs-3g-ntfsprogs
Homepage: http://www.ntfs-3g.org/
Depends: libc6 (>= 2.13)
Source: http://tuxera.com/opensource/ntfs-3g_ntfsprogs-2011.4.12.tgz

Package: libpoppler13
Version: 0.16.7-r0
Filename: libpoppler13_0.16.7-r0_mips32el.ipk
Size: 570668
MD5Sum: b29fcc0d8bf8aa8038578d76058dde5c
Description: Poppler is a PDF rendering library based on the xpdf-3.0 code base.
 Poppler is a PDF rendering library based on the xpdf-3.0 code base.
Section: base
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: poppler
Homepage: unknown
Depends: libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), libpng12-0 (>= 1.2.49), libc6 (>= 2.13), libz1 (>= 1.2.6), libfreetype6 (>= 2.4.8), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847), libexpat1 (>= 2.0.1), libjpeg8 (>= 8c), libfontconfig1 (>= 2.8.0)
Source: http://poppler.freedesktop.org/poppler-0.16.7.tar.gz;name=poppler0167targz

Package: libtwitcurl0
Version: 2.0-r7
Filename: libtwitcurl0_2.0-r7_mips32el.ipk
Size: 27562
MD5Sum: 503f393c3f9f3009d973e3b365a9c3f6
Description: twitter c++ lib
 twitter c++ lib
Section: base
Priority: optional
Maintainer: GeminiTeam
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: libtwitcurl
Homepage: https://twitter.com/#!/GeminiProject3
Depends: libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), libc6 (>= 2.13), libcap2 (>= 2.22), libz1 (>= 1.2.6), libcurl4 (>= 7.24.0), libgemini0 (>= 0.1), libgnutls26 (>= 2.12.17), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847), libtasn1-3 (>= 2.11), libgpg-error0 (>= 1.10), libgcrypt11 (>= 1.5.0)
Source: file://libtwitcurl-2.0

Package: libupnp3
Version: 1.6.5-r1
Filename: libupnp3_1.6.5-r1_mips32el.ipk
Size: 83156
MD5Sum: e11f95ba9d0f21c6b694e775edbb5f07
Description: libupnp version 1.6.5-r1
 The portable SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an
 API and open source code for building control points, devices, and
 bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and
 Play Device Architecture Specification.
Section: base
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: BSD
Architecture: mips32el
OE: libupnp
Homepage: http://pupnp.sourceforge.net/
Depends: libc6 (>= 2.13)
Source: http://downloads.sourceforge.net/pupnp/libupnp-1.6.5.tar.bz2

Package: libwrap0
Version: 7.6-r9
Filename: libwrap0_7.6-r9_mips32el.ipk
Size: 14364
MD5Sum: 41f01e360cfdc35e2c3531d6985ed782
Description: Security tool that is a wrapper for TCP daemons
 Tools for monitoring and filtering incoming requests for tcp
 services.
Section: console/network
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: BSD
Architecture: mips32el
OE: tcp-wrappers
Homepage: unknown
Depends: libc6 (>= 2.13)
Source: ftp://ftp.porcupine.org/pub/security/tcp_wrappers_7.6.tar.gz file://00_man_quoting.diff file://01_man_portability.patch file://05_wildcard_matching.patch file://06_fix_gethostbyname.patch file://10_usagi-ipv6.patch file://11_tcpd_blacklist.patch file://11_usagi_fix.patch file://12_makefile_config.patch file://13_shlib_weaksym.patch file://14_cidr_support.patch file://15_match_clarify.patch file://expand_remote_port.patch file://have_strerror.patch file://man_fromhost.patch file://restore_sigalarm.patch file://rfc931.diff file://safe_finger.patch file://sig_fix.patch file://siglongjmp.patch file://size_t.patch file://tcpdchk_libwrapped.patch file://ldflags.patch file://try-from.8 file://safe_finger.8

Package: miau
Version: 0.6.6-r36
Filename: miau_0.6.6-r36_mips32el.ipk
Size: 51404
MD5Sum: 51158cfcdc2d3ccda9510e71f6971bbc
Description: MIAU IRC Bouncer
 MIAU IRC Bouncer
Section: network
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: miau
Homepage: http://sf.net/project/miau/
Depends: update-rc.d, libdbus-1-3 (>= 1.4.16), libc6 (>= 2.13)
Source: file://miau-0.6.6

Package: mjpegtools
Version: 2.0.0-r2
Filename: mjpegtools_2.0.0-r2_mips32el.ipk
Size: 557040
MD5Sum: b30e00b59405fd95e18290b5fc3aafc4
Description: MJPEG video capture/editting/playback MPEG encoding
 MJPEG video capture/editting/playback MPEG encoding
Section: base
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: mjpegtools
Homepage: http://sourceforge.net/projects/mjpeg/
Depends: libgcc1 (>= 4.6.3+svnr184847), libc6 (>= 2.13), libjpeg8 (>= 8c), libpng12-0 (>= 1.2.49), libstdc++6 (>= 4.6.3+svnr184847)
Source: http://downloads.sourceforge.net/mjpeg/mjpegtools-2.0.0.tar.gz file://no-includedir.patch

Package: nfs-utils
Version: 1.2.3-r4
Filename: nfs-utils_1.2.3-r4_mips32el.ipk
Size: 126672
MD5Sum: 5c52c5c6e30cdc8d26ab8e718a1d7690
Description: userspace utilities for kernel nfs
 The nfs-utils package provides a daemon for the kernel NFS server and
 related tools.
Section: console/network
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: GPLv2+
Architecture: mips32el
OE: nfs-utils
Homepage: http://nfs.sourceforge.net/
Depends: update-rc.d, libnfsidmap0 (>= 0.24), libc6 (>= 2.13), portmap, libwrap0 (>= 7.6), libcap2 (>= 2.22), libevent (>= 2.0.16), libblkid1 (>= 2.21)
Recommends: kernel-module-nfsd
Source: http://downloads.sourceforge.net/nfs/nfs-utils-1.2.3.tar.bz2 file://nfs-utils-1.0.6-uclibc.patch file://nfs-utils-1.2.3-uclibc-libio.h.patch file://nfsserver

Package: ntfs-3g
Version: 2011.4.12-r0
Filename: ntfs-3g_2011.4.12-r0_mips32el.ipk
Size: 50890
MD5Sum: ac0059a407eff22d4184b9ea80335607
Description: ntfs-3g-ntfsprogs version 2011.4.12-r0
 The NTFS-3G driver is an open source, freely available NTFS driver for
 Linux with read and write support.
Section: base
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: GPLv2 & LGPLv2
Architecture: mips32el
OE: ntfs-3g-ntfsprogs
Homepage: http://www.ntfs-3g.org/
Depends: libfuse2, libntfs-3g81 (>= 2011.4.12), libc6 (>= 2.13)
Source: http://tuxera.com/opensource/ntfs-3g_ntfsprogs-2011.4.12.tgz

Package: openvpn
Version: 2.1.3-r0
Filename: openvpn_2.1.3-r0_mips32el.ipk
Size: 205220
MD5Sum: 995d20b998f76782373f4237c1fb835f
Description: openvpn version 2.1.3-r0
 A full-featured SSL VPN solution via tun device.
Section: console/network
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: openvpn
Homepage: http://openvpn.sourceforge.net
Depends: libssl0.9.8 (>= 0.9.8w), liblzo2-2 (>= 2.06), libcrypto0.9.8 (>= 0.9.8w), libc6 (>= 2.13)
Recommends: kernel-module-tun
Source: http://openvpn.net/release/openvpn-2.1.3.tar.gz file://openvpn

Package: poptop
Version: 1.3.4-r1
Filename: poptop_1.3.4-r1_mips32el.ipk
Size: 26570
MD5Sum: 6ae13cc19ea9fc3bb4ee47ec4066405f
Description: poptop version 1.3.4-r1
 Poptop is the PPTP server solution for Linux Using Poptop, Linux servers
 can now function seamlessly in a PPTP VPN environment. This enables
 administrators to leverage the considerable benefits of both Microsoft
 and Linux operating systems The current release version supports Windows
 95/98/Me/NT/2000/XP PPTP clients and Linux PPTP clients
Section: network
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: GPL
Architecture: mips32el
OE: poptop
Homepage: http://www.poptop.org/
Depends: update-rc.d, ppp, libc6 (>= 2.13)
Source: file://poptop-1.3.4

Package: portmap
Version: 6.0-r7
Filename: portmap_6.0-r7_mips32el.ipk
Size: 9608
MD5Sum: 8fadfde998b3deb684f9928509aa5dc9
Description: portmap version 6.0-r7
 RPC program number mapper.
Section: console/network
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: BSD
Architecture: mips32el
OE: portmap
Homepage: http://neil.brown.name/portmap/
Depends: update-rc.d, libc6 (>= 2.13), libwrap0 (>= 7.6)
Source: http://www.sourcefiles.org/Networking/Tools/Miscellanenous/portmap-6.0.tgz file://destdir-no-strip.patch file://tcpd-config.patch file://portmap.init

Package: pptp-linux
Version: 1.7.2-r0
Filename: pptp-linux_1.7.2-r0_mips32el.ipk
Size: 26728
MD5Sum: 5c5d41256b11a1cc17696ad46e38ccc2
Description: pptp-linux version 1.7.2-r0
 PPTP Client is a Linux, FreeBSD, NetBSD and OpenBSD client for the
 proprietary Microsoft Point-to-Point Tunneling Protocol, PPTP. Allows
 connection to a PPTP based Virtual Private Network (VPN) as used by
 employers and some cable and ADSL internet service providers.
Section: network
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: GPL
Architecture: mips32el
OE: pptp-linux
Homepage: http://pptpclient.sourceforge.net
Depends: ppp, libc6 (>= 2.13)
Source: http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/pptpclient/pptp-1.7.2.tar.gz

Package: rsync
Version: 3.0.9-r0
Filename: rsync_3.0.9-r0_mips32el.ipk
Size: 171662
MD5Sum: 99a154cc67b016d3bb77673114fbf971
Description: rsync version 3.0.9-r0
 A file-synchronization tool
Section: console/network
Priority: optional
Maintainer: OE-Core Developers <openembedded-core@lists.openembedded.org>
License: GPLv3+
Architecture: mips32el
OE: rsync
Homepage: http://rsync.samba.org/
Depends: libpopt0 (>= 1.16), libc6 (>= 2.13)
Source: http://rsync.samba.org/ftp/rsync/src/rsync-3.0.9.tar.gz file://rsyncd.conf file://acinclude.m4

Package: wdfs
Version: 1.4.2-r1
Filename: wdfs_1.4.2-r1_mips32el.ipk
Size: 16802
MD5Sum: 2728fa49b00ca59738f5bb54cb214a7c
Description: wdfs is a webdav filesystem
 wdfs is a webdav filesystem
Section: network
Priority: optional
Maintainer: Jens Noedler <noedler@web.de> or <jens@noedler.de>
License: GPLv2
Architecture: mips32el
OE: wdfs
Homepage: unknown
Depends: libfuse2 (>= 2.8.6), libglib-2.0-0 (>= 2.30.3), libneon27 (>= 0.29.6), libc6 (>= 2.13)
Source: file://wdfs-1.4.2
DOWENLOD


أقرأ ايضا .. قد يعجبك :

أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

ضع تعليق باستخدام حساب الفيس بوك

من مواضيعى فى المنتدى

القنوات الناقلة لجميع مباريات اليوم 22-04-2012
SumatraPDF-2.1 v 6413
أسهل وآمن وأسرع طريقة لتنصيب Enigma 2 لرسيفر Xcruiser
مسااااااااااااعدة يا شباب
Drivers for Vu+ Ultimo 25-10-2012
جــديــــد strong srt4669xii بتاريخ اليوم 28-11-2012
شرح طريقة تحديث جهاز Nova evo HD وطريقة تفعيل الشرنج
Softcam keys 07.07.2012 , سوفتكام اليوم07/07/2012All current plugins for GP3.2

رسائل حب | صور حب | صور بنات | صور 2017 | صور ورد | صور ساخنة | صور اغراء | فساتين سوارية | تسريحات شعر | قمصان نوم | قصات شعر | عبايات 2017 | صباح الخير | مساء الخير | كلام جميل | كلام حب | صور مكتوب عليها | جمعة مباركة | حظك اليوم | بوس شفايف | تردد قناة | ترددات النايل سات | يوتيوب | كلمات اغنية | كريستيانو رونالدو | جورجينا رودريجيز
DMCA.com Protection Status
الساعة الآن 03:47 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Support: منتديات دريم بوكس