العودة   منتديات دريم بوكس > منتدى إشتراكات سيرفر DreamBox-Sat (خاص) DreamBox-Sat Sharing Server-Private > متابعه الجديد واخبار سيرفر DreamBox-Sat

متابعه الجديد واخبار سيرفر DreamBox-Sat اخبار السيرفر - CCcam - Mgcamd - احدث الاضافات

  1  
samehfr

Channel info edited on Packages Zon and Meo 30,0W 21-4-2012


كود:

0100:005221:0065 "MEO 30W - RTP 1 [S2]" 
0100:005221:0066 "MEO 30W - RTP 2 [S2]" 
0100:005221:0067 "MEO 30W - RTP Africa [S2]" 
0100:005221:0068 "MEO 30W - RTP Memoria" 
0100:005221:0069 "MEO 30W - RTP Informação [S2]" 
0100:005221:006A "MEO 30W - RTP Madeira [S2]" 
0100:005221:006B "MEO 30W - RTP Açores [S2]" 
0100:005221:006C "MEO 30W - Eurosport 16:9 [S2]" 
0100:005221:006D "MEO 30W - Eurosport News [S2]" 
0100:005221:006E "MEO 30W - National Geographic Portugal [S2]" 
0100:005221:006F "MEO 30W - NatGeo Wild [S2]" 
0100:005221:0070 "MEO 30W - Canal de Historia [S2]" 
0100:005221:0071 "MEO 30W - Baby TV [S2]" 
0100:005221:0072 "MEO 30W - Secret Story - Casa dos segredos [S2]" 
0100:005221:0073 "MEO 30W - Canal Hollywood Portugal [S2]" 
0100:005221:0074 "MEO 30W - TVCine 2 [S2]" 
0100:005221:0075 "MEO 30W - AXN Black [S2]" 
0100:005221:0076 "MEO 30W - E! Entertainment TV 16:9 [S2]" 
0100:005221:0077 "MEO 30W - 24 Kitchen [S2]" 
0100:005221:0078 "MEO 30W - C-Music [S2]" 
0100:005221:007A "MEO 30W - BBC World News 16:9 [S2]" 
0100:005221:007B "MEO 30W - Venus TV Argentina [S2]" 
0100:005221:007C "MEO 30W - Style Network EMEA [S2]" 
0100:005221:007D "MEO 30W - Touro TV [S2]" 
0100:005221:007E "MEO 30W - EuroNews 16:9 [S2]" 
0100:005221:008E "MEO 30W - Jogos [S2]" 
0100:005221:00C9 "MEO 30W - SIC [S2]" 
0100:005221:00CA "MEO 30W - SIC Noticias [S2]" 
0100:005221:00CB "MEO 30W - SIC Radical [S2]" 
0100:005221:00CC "MEO 30W - SIC Mulher [S2]" 
0100:005221:00CD "MEO 30W - Sport TV 2 [S2]" 
0100:005221:00CE "MEO 30W - Eurosport 2 [S2]" 
0100:005221:00CF "MEO 30W - ESPN America [S2]" 
0100:005221:00D0 "MEO 30W - Eurosport HD [S2]" 
0100:005221:00D1 "MEO 30W - Discovery Channel Spain & Portugal [S2]" 
0100:005221:00D2 "MEO 30W - Odisseia [S2]" 
0100:005221:00D3 "MEO 30W - Cartoon Network/TCM Portugal Evenings [S2]" 
0100:005221:00D4 "MEO 30W - Sport TV 3 [S2]" 
0100:005221:00D5 "MEO 30W - AXN White [S2]" 
0100:005221:00D6 "MEO 30W - MGM Spain [S2]" 
0100:005221:00D7 "MEO 30W - TVCine 3 [S2]" 
0100:005221:00D8 "MEO 30W - Fuel TV [S2]" 
0100:005221:00D9 "MEO 30W - Eurochannel (Brasil) [S2]" 
0100:005221:00DA "MEO 30W - Zone Reality UK [S2]" 
0100:005221:00DB "MEO 30W - Mezzo 16:9 [S2]" 
0100:005221:00DC "MEO 30W - MCM Pop [S2]" 
0100:005221:00DD "MEO 30W - Bloomberg Europe [S2]" 
0100:005221:00DE "MEO 30W - CNBC Europe [S2]" 
0100:005221:00E0 "MEO 30W - Playboy TV [S2]" 
0100:005221:00E1 "MEO 30W - Disney Channel Portugal [S2]" 
0100:005221:00E2 "MEO 30W - DW-TV (Deutsche Welle) 16:9 [S2]" 
0100:005221:012D "MEO 30W - TVI [S2]" 
0100:005221:012E "MEO 30W - SportTV [S2]" 
0100:005221:012F "MEO 30W - ESPN Classic Sport Europe 16:9 [S2]" 
0100:005221:0130 "MEO 30W - Motors TV 16:9 [S2]" 
0100:005221:0131 "MEO 30W - Benfica TV [S2]" 
0100:005221:0133 "MEO 30W - Biography Channel Spain & Portugal [S2]" 
0100:005221:0134 "MEO 30W - Travel Channel [S2]" 
0100:005221:0135 "MEO 30W - Canal Panda [S2]" 
0100:005221:0136 "MEO 30W - Sport TV 4 [S2]" 
0100:005221:0137 "MEO 30W - Fox Movies Portugal [S2]" 
0100:005221:0138 "MEO 30W - TVCine 1 [S2]" 
0100:005221:0139 "MEO 30W - TVCine [S2]" 
0100:005221:013A "MEO 30W - MTV Portugal [S2]" 
0100:005221:013B "MEO 30W - TV Séries [S2]" 
0100:005221:013C "MEO 30W - TV Globo Portugal [S2]" 
0100:005221:013D "MEO 30W - Trace Urban 16:9 [S2]" 
0100:005221:013E "MEO 30W - VH-1 (Video Hits One) [S2]" 
0100:005221:013F "MEO 30W - CNN International Europe [S2]" 
0100:005221:0140 "MEO 30W - Fox News 16:9 [S2]" 
0100:005221:0141 "MEO 30W - Sky News International 16:9 [S2]" 
0100:005221:0142 "MEO 30W - BBC Entertainment Europe [S2]" 
0100:005221:0143 "MEO 30W - Fashion TV 16:9 [S2]" 
0100:005221:0144 "MEO 30W - France 24 (in English) 16:9 [S2]" 
0100:005221:0145 "MEO 30W - SportTV 1 HD [S2]" 
0100:005221:0146 "MEO 30W - JimJam EMEA [S2]" 
0100:005221:0147 "MEO 30W - Discovery Travel & Living Europe [S2]" 
0100:005221:0156 "MEO 30W - DATA S001 [S2]" 
0100:005221:0191 "MEO 30W - Sport TV 2 HD [S2]" 
0100:005221:0192 "MEO 30W - AXN HD [S2]" 
0100:005221:0193 "MEO 30W - Manchester United TV [S2]" 
0100:005221:0194 "MEO 30W - Inter Channel 16:9 [S2]" 
0100:005221:0195 "MEO 30W - Barça TV 16:9 [S2]" 
0100:005221:0196 "MEO 30W - Real Madrid TV [S2]" 
0100:005221:0197 "MEO 30W - Chelsea TV [S2]" 
0100:005221:0198 "MEO 30W - Sy Fy Portugal HD [S2]" 
0100:005221:019A "MEO 30W - Fox Crime Portugal [S2]" 
0100:005221:019B "MEO 30W - FX Portugal [S2]" 
0100:005221:019C "MEO 30W - Cazavisión [S2]" 
0100:005221:019D "MEO 30W - Fox Life Portugal [S2]" 
0100:005221:019E "MEO 30W - SIC Kids [S2]" 
0100:005221:019F "MEO 30W - Fox HD Spain & Portugal [S2]" 
0100:005221:01A0 "MEO 30W - TVE International [S2]" 
0100:005221:01A1 "MEO 30W - Sport TV Golfe [S2]" 
0100:005221:01A2 "MEO 30W - Q (Portugal) [S2]" 
0100:005221:01A4 "MEO 30W - Sport TV Liga Inglesa [S2]" 
0100:005221:01A5 "MEO 30W - TVI 24 [S2]"

كود:

1802:000000:0023 "ZON 30.0W - Canal de Historia [N3]" 
1802:000000:003C "ZON 30.0W - Eurosport 16:9 [N3]" 
1802:000000:0042 "ZON 30.0W - Caza y Pesca 16:9 [N3]" 
1802:000000:0064 "ZON 30.0W - Canal 24 Horas 16:9 [N3]" 
1802:000000:0065 "ZON 30.0W - RTP Informação [N3]" 
1802:000000:0066 "ZON 30.0W - Bloomberg Europe/Panda Bigs [N3]" 
1802:000000:00A9 "ZON 30.0W - Playboy TV [N3]" 
1802:000000:00DB "ZON 30.0W - Sport TV Golfe [N3]" 
1802:000000:00E3 "ZON 30.0W - Eurosport News [N3]" 
1802:000000:00E4 "ZON 30.0W - Fuel TV [N3]" 
1802:000000:012D "ZON 30.0W - Sport TV 2 [N3]" 
1802:000000:012F "ZON 30.0W - Canal Parlamento [N3]" 
1802:000000:0130 "ZON 30.0W - Porto Canal [N3]" 
1802:000000:0131 "ZON 30.0W - TVI 24 [N3]" 
1802:000000:0132 "ZON 30.0W - Sport TV 3 [N3]" 
1802:000000:0134 "ZON 30.0W - Record Internacional [N3]" 
1802:000000:0135 "ZON 30.0W - Sport TV 4 [N3]" 
1802:000000:0136 "ZON 30.0W - RTP Memoria [N3]" 
1802:000000:0138 "ZON 30.0W - Eurosport 16:9 [N3]" 
1802:000000:0139 "ZON 30.0W - Canal Hollywood Portugal [N3]" 
1802:000000:013A "ZON 30.0W - MOV [N3]" 
1802:000000:0191 "ZON 30.0W - AXN Black HD [N3]" 
1802:000000:0192 "ZON 30.0W - Fuel HD [N3]" 
1802:000000:0193 "ZON 30.0W - ESPN America HD [N3]" 
1802:000000:0194 "ZON 30.0W - Discovery HD Showcase [N3]" 
1802:000000:0195 "ZON 30.0W - Travel Channel HD [N3]" 
1802:000000:0196 "ZON 30.0W - AXN White HD [N3]" 
1802:000000:0197 "ZON 30.0W - Sundance Channel HD [N3]" 
1802:000000:0198 "ZON 30.0W - TV Séries HD [N3]" 
1802:000000:01F4 "ZON 30.0W - TV Cabo promo [N3]" 
1802:000000:01F6 "ZON 30.0W - SIC Radical [N3]" 
1802:000000:01F7 "ZON 30.0W - RTP Africa [N3]" 
1802:000000:01F8 "ZON 30.0W - MTV Portugal [N3]" 
1802:000000:01FA "ZON 30.0W - AXN White [N3]" 
1802:000000:01FB "ZON 30.0W - E! Entertainment TV 16:9 [N3]" 
1802:000000:01FC "ZON 30.0W - PFC [N3]" 
1802:000000:01FD "ZON 30.0W - Baby First [N3]" 
1802:000000:0258 "ZON 30.0W - Nautical Channel 16:9 [N3]" 
1802:000000:0259 "ZON 30.0W - Canal de Historia [N3]" 
1802:000000:025A "ZON 30.0W - Toros TV [N3]" 
1802:000000:025B "ZON 30.0W - Discovery Channel Spain & Portugal 16:9 [N3]" 
1802:000000:025C "ZON 30.0W - ZoneReality [N3]" 
1802:000000:025D "ZON 30.0W - RTP Açores [N3]" 
1802:000000:0260 "ZON 30.0W - Fox Movies Portugal [N3]" 
1802:000000:0261 "ZON 30.0W - NBA TV [N3]" 
1802:000000:0262 "ZON 30.0W - Canção Nova [N3]" 
1802:000000:0263 "ZON 30.0W - RTL Television 16:9 [N3]" 
1802:000000:0264 "ZON 30.0W - VH-1 Classic [N3]" 
1802:000000:0265 "ZON 30.0W - Cartoon Network Daytime [N3]" 
1802:000000:0266 "ZON 30.0W - TCM Portugal Nights [N3]" 
1802:000000:02BC "ZON 30.0W - TVCine 2 [N3]" 
1802:000000:02BD "ZON 30.0W - Nickelodeon Portugal [N3]" 
1802:000000:02BE "ZON 30.0W - EuroNews 16:9 [N3]" 
1802:000000:02BF "ZON 30.0W - SIC Mulher [N3]" 
1802:000000:02C0 "ZON 30.0W - TLC Europe [N3]" 
1802:000000:02C1 "ZON 30.0W - Fox Life Portugal [N3]" 
1802:000000:02C2 "ZON 30.0W - TVCine 3 [N3]" 
1802:000000:02C3 "ZON 30.0W - TVCine 1 [N3]" 
1802:000000:02C4 "ZON 30.0W - Canal Panda [N3]" 
1802:000000:02C5 "ZON 30.0W - TVCine [N3]" 
1802:000000:02C6 "ZON 30.0W - Fashion TV 16:9 [N3]" 
1802:000000:02C7 "ZON 30.0W - TV Galicia [N3]" 
1802:000000:02C8 "ZON 30.0W - AXN Portugal [N3]" 
1802:000000:02C9 "ZON 30.0W - TVE International 16:9 [N3]" 
1802:000000:02CA "ZON 30.0W - Millenium TV [N3]" 
1802:000000:02CD "ZON 30.0W - BBC World News 16:9 [N3]" 
1802:000000:02D0 "ZON 30.0W - France 24 (in English) 16:9 [N3]" 
1802:000000:030B "ZON 30.0W - Discovery Turbo [N3]" 
1802:000000:030C "ZON 30.0W - Discovery World Portugal [N3]" 
1802:000000:030D "ZON 30.0W - Discovery Science Portugal [N3]" 
1802:000000:030E "ZON 30.0W - MTV Music 24 [N3]" 
1802:000000:030F "ZON 30.0W - MTV Dance 16:9 [N3]" 
1802:000000:0311 "ZON 30.0W - VH-1 (Video Hits One) [N3]" 
1802:000000:0321 "ZON 30.0W - SIC Noticias [N3]" 
1802:000000:0322 "ZON 30.0W - Fox HD Spain & Portugal [N3]" 
1802:000000:0323 "ZON 30.0W - Fox Life HD Spain & Portugal [N3]" 
1802:000000:0325 "ZON 30.0W - SIC HD [N3]" 
1802:000000:032B "ZON 30.0W - RTP 1 [N3]" 
1802:000000:032C "ZON 30.0W - RTP 2 [N3]" 
1802:000000:032D "ZON 30.0W - SIC [N3]" 
1802:000000:032E "ZON 30.0W - TVI [N3]" 
1802:000000:033F "ZON 30.0W - Hot 16:9 [N3]" 
1802:000000:034E "ZON 30.0W - Disney Cinemagic Spain & Portugal 16:9 [N3]" 
1802:000000:0366 "ZON 30.0W - SportTV [N3]" 
1802:000000:037A "ZON 30.0W - Biography Channel Spain & Portugal [N3]" 
1802:000000:037E "ZON 30.0W - MCM Top 16:9 [N3]" 
1802:000000:037F "ZON 30.0W - BBC Entertainment Europe [N3]" 
1802:000000:0384 "ZON 30.0W - Disney Channel Portugal [N3]" 
1802:000000:0388 "ZON 30.0W - TV Globo Portugal [N3]" 
1802:000000:03A5 "ZON 30.0W - Caça & Pesca [N3]" 
1802:000000:03A7 "ZON 30.0W - RTP Madeira [N3]" 
1802:000000:03AB "ZON 30.0W - M6 16:9 [N3]" 
1802:000000:03AF "ZON 30.0W - National Geographic HD UK [N3]" 
1802:000000:03B0 "ZON 30.0W - MOV HD [N3]" 
1802:000000:03B1 "ZON 30.0W - SportTV 1 HD [N3]" 
1802:000000:03B2 "ZON 30.0W - ETV HD [N3]" 
1802:000000:03B3 "ZON 30.0W - TVCine HD [N3]" 
1802:000000:03B5 "ZON 30.0W - Eurosport HD [N3]" 
1802:000000:03B6 "ZON 30.0W - AXN HD [N3]" 
1802:000000:03BF "ZON 30.0W - ESPN America 16:9 [N3]" 
1802:000000:03C0 "ZON 30.0W - RTP HD [N3]" 
1802:000000:03C1 "ZON 30.0W - CNBC Europe [N3]" 
1802:000000:03C2 "ZON 30.0W - CNN International Europe [N3]" 
1802:000000:03C5 "ZON 30.0W - Mezzo 16:9 [N3]" 
1802:000000:03C6 "ZON 30.0W - Sky News International 16:9 [N3]" 
1802:000000:03C7 "ZON 30.0W - MTV Rocks 16:9 [N3]" 
1802:000000:03C8 "ZON 30.0W - National Geographic Portugal [N3]" 
1802:000000:03CC "ZON 30.0W - Fox Portugal 16:9 [N3]" 
1802:000000:03CD "ZON 30.0W - Odisseia [N3]" 
1802:000000:03CE "ZON 30.0W - Fox Crime Portugal [N3]" 
1802:000000:03CF "ZON 30.0W - FX Portugal [N3]" 
1802:000000:0643 "ZON 30.0W - Sport TV Liga Inglesa HD [N3]" 
1802:000000:0646 "ZON 30.0W - Sport TV 2 HD [N3]" 
1802:000000:07D4 "ZON 30.0W - DSMCC - IPPV [N3]" 
1802:000000:0BB8 "ZON 30.0W - Caça e Pesca [N3]" 
1802:000000:0BB9 "ZON 30.0W - Baby First [N3]" 
1802:000000:0BBA "ZON 30.0W - Eurosport [N3]" 
1802:000000:0BBB "ZON 30.0W - Canal de História [N3]" 
1802:000000:0BBC "ZON 30.0W - Bloomberg [N3]" 
1802:000000:0BBE "ZON 30.0W - TVE 24h [N3]"


Channel info edited on Packages Zon and Meo 30,0W 21-4-2012

أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

ضع تعليق باستخدام حساب الفيس بوك

من مواضيعى فى المنتدى

octaCAM__CS_CCcam_Multi__09072012
PKT SF918SE+ E2 NEBULA v2 Image
درايفات جديدة لاجهازة vu+ltimo بتاريخ اليوم 28-06-2012
تواقيع رمضان 2012
Xtrend-Support Image V5 for ET-5x00
طريقة ادخال اشتراك أو سطر CCCAM اكس كروزر Xcruiser
Humax Key bin 02-05-2012
ملفات تردات اوتوابديت لجميع البرامج محدثة بتاريخ اليوم 05-05-2012مواضيع ذات صلة مع CCcam Channel Info 21-04-2012
CCcam Channel Info 8/11/2012
CCcam Channel Info 12/10/2012
CCcam Channel Info 25-09-2012
CCcam Channel Info 25-06-2012
CCcam Channel Info 28-04-2012

CCcam Channel Info 21-04-2012

رسائل حب | صور حب | صور بنات | صور 2017 | صور ورد | صور ساخنة | صور اغراء | فساتين سوارية | تسريحات شعر | قمصان نوم | قصات شعر | عبايات 2017 | صباح الخير | مساء الخير | كلام جميل | كلام حب | صور مكتوب عليها | جمعة مباركة | حظك اليوم | بوس شفايف | تردد قناة | ترددات النايل سات | يوتيوب | كلمات اغنية | كريستيانو رونالدو | جورجينا رودريجيز

الساعة الآن 02:16 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Support: منتديات دريم بوكس